Easit GO Användarkonferens 8-9 november!
Tillbaka

1 min lästid

Varför är det så svårt att skapa testdata?

Testdata är en av de viktigaste faktorerna för att kunna utföra tester och analysera resultatet av sina tester på ett tillförlitligt sätt.

Är det inte bara att skapa lite data och börja testa?

Det finns flera utmaningar och hinder som måste övervinnas för att kunna producera kvalitativa och relevanta testdata. De stora problemen inträffar när systemen är många, komplexa och det finns beroenden mellan flera olika system.

Då är det betydligt svårare och mer tidskrävande att skapa testdata manuellt.

Här är några av de vanligaste svårigheterna:

  • Datakomplexitet: Dagens databaser är ofta komplexa med olika strukturer, format och olika källor har olika tekniska lösningar för att kunna få ut kvalitativa data. Det kräver djup teknisk kunskap och verktyg för att kunna söka efter och extrahera testdata från dessa datakällor. Dessutom måste testdata vara konsistenta och representativa för de verkliga scenarierna som ska testas.

  • Datalaglighet: Många databaser innehåller känslig information, såsom personuppgifter, som måste skyddas och följa lagar och regler. Det innebär att data måste maskeras eller anonymiseras på ett sätt som inte påverkar dess validitet eller användbarhet. Det kräver också att man har kontroll över vem som har tillgång till data och hur de används.

  • Dataåteranvändning: För att effektivisera utvecklings- och testprocessen och minska kostnaderna är det önskvärt att kunna återanvända testdata för olika typer av testfall. Det kräver att man har en kunskapsbas om testdata, som beskriver vad den innehåller, hur de hittades och hur de relaterar till testfallen. Det kräver också att man kan dela och sprida denna kunskapsbas till alla användare som behöver använda testdata.

Som du ser så är det inte så lätt att skapa testdata. Men det finns lösningar som kan hjälpa dig med det.

Ett av dem är Easit Test Engine (ETE), ett verktyg som gör det möjligt för dig att söka efter och hitta testdata på ett enkelt och effektivt sätt, utan att behöva känna till de underliggande tekniska detaljerna. Med Easit Test Engine kan du också maskera och avidentifiera känslig information när du skapar ditt testdata, bygga och dela en kunskapsbas och spåra kopplingen mellan testfall och testdata.

Hör av dig om du vill veta mer. Vi finns här för dig!

Hantera data smart. Kom igång idag!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Genom att klicka "Registrera" godkänner du Easit's integritetspolicy